Bezpodmíněnost

Dostane-li se nám milosti, kdy můžeme-li mluvit o Lásce…o Lásce s velkým L, nikoliv o všech napodobeninách, kterými láskou nazýváme, musíme vždy pamatovat na její základní vlastnost, kterou je bezpodmíněnost…
Bez-podmíněnost – klíčové slovo duševního klidu a synonymum obrovské duchovní síly…
Většina myšlenek, emocí, a činů, které vytvářejí základ naší reality, vzniká jako interakce na vnější podněty. Ta mizivá zbývající část jsou vnitřní impulsy, které jsou skutečnou malbou naší duše…
Ta je však už také zformována prostředím, ve kterém se fyzicky nacházíme.
Málokoho spontánně napadne, že by měl podrobit vše, co vysílá pečlivému zkoumání a právě kritériu bezpodmíněnosti.
Ostatně proč také?
Vždyť drtivá většina lidí se nachází na úrovni oblečených savců, jejichž veškeré konání je motivováno pouze maximalizací fyzického pohodlí sebe nebo těch, od nichž mají potenciální zisk.
Jaký zisk lze vytěžit z chování, které nebude ničím podmíněné, tedy bude zcela bez osobních pohnutek a podmínek ať už fyzických, emocionálních nebo duchovních?
Pochopitelně - žádný…tedy alespoň zdánlivě.
A v tom tkví právě kouzlo skutečných darů – nevidíme je, ačkoliv se nacházejí na dosah našich rukou…
Abychom se nemýlili, zde není řeč o odtažité náboženské, neosobní, povrchní projekci morální nadřazenosti, která učí milovat své bližní bez podmínek, ale o zcela konkrétních, každodenních fyzických projevech vůči druhým, vycházející z hlubinné sebereflexe, z poznání, že každý z nás v sobě nosí lék na všechny strasti a nemoci světa a že já jsem vše, co je.
Není snadné nalézt odvahu, která je zapotřebí ke zboření hradeb podmíněnosti, které oddělují naši mysl od pulsujícího toku nekonečné energie. I přes to, že jsou tyto stěny pouhou imaginární iluzí, tak nás přímo ovlivňují a určují směr našeho chování, cítění a prožívání…čím vyšší a širší jsou stěny tohoto iluzorního opevnění, tím větší dojem nepřirozené individuální separátnosti máme…
Ani pevné rozhodnutí zničit tyto mantinely nás jich nedokáže zbavit, protože neustálý přísun stejného způsobu smýšlení staví nové a nové, silnější, neprůstřelnější zdi a nové druhy podmínek.
Můžeme však přestat tyto zdi stavět…bez dostatku pozornosti mají totiž velmi krátkou životnost, takže věnujeme-li veškerou pozornost bohatství, kterým je obdařeno lidské srdce, záhy se zdi bortí a mění v prach a nakonec se stávají pevnou půdou pod nohama, na níž stojíme…
Ve chvíli, kdy se rozhlédneme a vidíme ten širý lán světa, ve kterém se najednou nacházíme, však dostáváme strach a pociťujeme ztrátu imaginárního bezpečí, kterou tvořily naše hradby…
Když však nezkrátíme svou duši a tělo na dechu a chvíli jen spočineme a pozorujeme, pocítíme náhlé vědomí propojenosti všeho se vším, pocit jednoty, který nám na chvíli srdce zastaví, přestaneme dýchat a s novým nádechem je náš svět hlubší, čistý, svobodný a vznášíme se na prožitku jednoty a sounáležitosti se vším, co protíná krystalicky čistá energie…energie bezpodmíněné Lásky…Komentáře k článku BezpodmíněnostRevoluční výživa