Černá a bílá

Celý život každý z nás volí…
Každou chvíli se rozhodujeme.
Obvykle nám při těchto rozhodnutích pomáhá jeden pomocník – pocit, který nám ukazuje rozdíl mezi dobrem a zlem.
A proto ve chvílích, kdy jsme životem zkoušeni a jsme postaveni do situace, kdy náš pocit zcela jednoznačně registruje negativní i pozitivní stránku věci, je nám dána milost jasnosti.
Jasnosti volby. Jasnosti volby, na kterou stranu se přidat.
Takže ač to vypadá paradoxně, tak všechny velké a silné okamžiky v životě, ať už jsou traumatizující nebo veleradostné, tak z perspektivy volby jsou jasné, čisté, jednoduché.
Asi proto lidé, kteří prožívají svůj život v hodnotách, které měří existenciální přežití, jsou lidé vyrovnanější. Je jasné, co je dobré a co zlé a tím pádem je i jasná naše volba, nebo nemůžeme-li zvolit, tak alespoň naše tendence a přesvědčení.
Co zůstává ale skutečnou trýzní mnohých, je právě způsob života, který nás nestaví mezi jednoznačné volby. V podstatě si musíme vybírat mezi více možnosti, které se jeví jako všechny dobré nebo naopak kompletně zlé.
Výslednicí této rovnice v životním měřítku je vnitřní zmatenost lidského druhu a nejasné uvažování a neschopnost rozlišovat onu barevnou paletu, kde není jen černá a bílá, ale nacházejí se na ní tisíce různých barev a odstínů.
Z toho prakticky existují dvě volby:
První je jasná a zmíněná, kdy si vybereme způsob života, který nás bude stavět pouze do situací, kde je volba mezi jednoznačně protikladnými barvami.
Druhou volbu se bude muset naučit znát většina z nás, protože se zřejmě dobrovolně nepřestěhujeme do chudinské čtvrti v Indii, kde by životní podmínky byly transparentně černé nebo bílé. Tato volba spočívá ve schopnosti rozvinout vnímání širšího spektra barevné škály a to dosáhneme pouze tím, že zvýšíme svou vnitřní reflexi a naše vnitřní vědomí poté začne odrážet jednotlivé barvy spektra a tím nalezneme spojení mezi naší vnitřním nastavením a vnější volbou.
Jinak řečeno: „budeme se muset naučit rozvinout vnímání svých vnitřních vrstev, abychom dokázali v nejednoznačném světě dobra nebo zla zvolit variantu, která rezonuje v harmonii s naší osobností.“Komentáře k článku Černá a bíláRevoluční výživa