Jak to vzniklo

Miliony lidí na celém světě se každý den snaží dosáhnout svých cílů.
Realizovat své sny, přání a touhy. Vynakládají na to veškeré úsilí, ale převážně bez valných výsledků. A tak se pachtí dál. Další skupina jsou ti, kteří svých cílů dosahují a to s vypětím všech svých sil. Záhy však zjišťují, že jejich splněná přání nemají tu hodnotu, o které snili. A tak si stanovují nové a vyšší cíle a věří, že realizací některého dojdou naplnění. A tak to jde stále dokola.
Že trvalý pocit štěstí a uspokojení má absenci u obou skupin nemusím snad ani připomínat.
pak jsou tu ještě další – ti, kteří sní, tvoří, plánují, a vše se jim daří a navíc je na této cestě splněných přání provází pocit neskonalého blaha a všeobjímajícího klidu.
Jsou to ti, jak se zdá, které si štěstěna vybrala za své společníky na celý život a nad kterými s největší pravděpodobností drží svou ochrannou ruku rovnou celá kavalérie andělů. Je jednoduché je poznat a téměř nemožné si jich nevšimnout – v jejich stopách roste
krása a zanechávají v životech druhých zvláštní omamnou vůni – jakýsi magický nádech neskutečna.
Jsou to ti, kteří byli obdařeni zvláštní silou a bylo jim umožněno poznat Tajemství štěstí a úspěchu. Toto tajemství není samo o sobě nikterak tajné a nikdo jej pečlivě nestřeží, ale z mnoha rozličných důvodů zůstává většině naší populace skryto.

Stejně jako všechny děje na světě mají i úspěch a štěstí své příčiny a důsledky. A tato kauzalita je předmětem pečlivého zkoumání a užaslého objevování autora Spirituality úspěchu již řadu let. Výsledky těchto empirických zkušeností a zkoumání jejich nejdůležitějších souvislostí se staly kostrou systému „Spiritualita úspěchu". Prožití metod a pochopení principů v tomto systému popsaných, umožní jakékoli životní formě dosažení zcela optimálního a harmonického způsobu života a to naprosto.Komentáře k článku Jak to vznikloRevoluční výživa