Měním svět

Násilí, války, terorismus, chudoba, korupce, nechutná politika, prostituce, drogy, sebevraždy – to vše, co mává lidským světem a trýzní lidské duše a je výsledkem ztráty lidské důstojnosti přináší mnoha lidem, kteří by rádi svět změnili a zabránili dalšímu utrpení lidí pocit bezmocnosti.
Bezmocnosti z toho, že půl miliardu hladovějících nedokážeme nasytit, ty, kteří trpí žízní a nemají čistou vodu, nenapojíme. Nezabráním tomu, aby militantní organizace neznásilňovaly ženy i děti a ty pak umíraly na AIDS.

Možná nedokážu uzdravit nemocné a sklonit samopaly v rukách zubožených a zfetovaných chlapců, nenasytím hladovějící, nenapojím ty, kteří trpí žízní. Nezměním politickou etiku a nezabráním katastrofám. Nepřesvědčím obyvatele, kteří dupou po západní polokouli, že většina jejich problémů tkví v přebytku a nikoliv v nedostatku. Je toho tolik, co nedokážu udělat, i když cítím, že vím, jak by něco udělat šlo.
S tím, o čem vím, že změnit nedokážu, se musím smířit. A vím také, že jsem jeden a sám.

A přesto…

Přesto měním svět tak, jak mohu a umím - tím nejefektivnějším způsobem.
Vracím lidem jejich vlastní sny.
Protože jaké jsou sny člověka, takový je člověk samotný.
A jaký je člověk, takový je národ.
Jaké jsou národy, takový je světadíl.
A jaký je tedy pak celý svět? Přesně takový, jaké jsou lidské sny – naše sny!

Obnovíme-li důvěru ve své vlastní sny a dáme-li jim šanci uspět, máme možnost změnit realitu celého světa.
Ne násilím, ne závratným objevem, ne penězi, ne politicky ani nábožensky.
Jen prostým návratem ke svým vlastním niterným snům.
V nich je hnací motor celého lidstva. V jejich uskutečnění jsou ukryty klíče k vyřešení hladomoru, nastolení míru a harmonie, v nich je zdravý a šťastný život.
Nalezneme-li duchovní symbiózu s vlastními sny a naučíme-li se je realizovat, nezměníme jen svůj vlastní život. Změníme celý svět….

Nakonec:
Je to náš život.
Je to náš svět.
Jsou to naše sny.Komentáře k článku Měním světRevoluční výživa