Mystéria života - JÁ, SMRT, BŮH

světlo ve tmě Většina z nás svůj život nežije. Většina z této většiny se snaží pouze vyrovnávat se životem.
I přesto, že náš svět se jeví jako plodný, bohatý a existence v tomto systému jako smysluplná a příjemná, zůstává téměř dogmatickou pravdou, že dokud nevyřešíme zásadní existenciální otázky, nenalezneme mír a klid.
Dokud nezačneme hledat odpovědi na otázky: kdo jsem, jaký je můj účel, co je mým smyslem života neplníme své stránky života smysluplným textem.
Až poté, co dokážeme přijmout zásadní mysteria, jakými jsou smrt a otázky s ní spojené, dokážeme uvolnit skutečný život z omezení, která vyrůstají ze strachu z neznámého.
Do té doby žijeme v zajetí vlastního strachu, který nás obklopuje a ovládá, aniž bychom si to uvědomovali.
Putujeme životem a ani sami nevnímáme, že krátkost dechu a slepota, která zahaluje naši mysl, nám nedovoluje prožít život v jeho celistvosti.
Slova, která za život vyřkneme, činy které vykonáme, nesou poselství strachu a útěku.

Útěku před skutečností. Strachu ze života.

Možná k podstatným jménům jako je „JÁ“, „SMRT“ či „BŮH“ nedokážeme přiřadit dovětek, kterými bychom ukázali, že víme, oč se jedná. Že chápeme mysteria, která zahalují lidský zrak strachem z neznámého.
Zřejmě ani nejhlubší prožitek nedokáže přesně vyjádřit nebo předat pravý význam těchto pojmů.
Ale obrácením zraků k těmto pojmům a zakušením touhy po poznání jejich podstaty, měníme zcela perspektivu pohledu na vlastní život.
Na život jako takový.

Naplní-li naše vědomí odvaha a odhodlání přijmout tyto velké neznámé i přes obavy, které přinášejí, nemusíme radikálně měnit směr vlastního života, ale zcela jistě se spontánně změní způsob našeho jednání a projevu.
Mocné prožití věčných mysterií rozjasňuje barvy světa a přináší jasnost pohledu.

Dostáváme milost vize vlastní cesty.
Proměňuje těžkosti naší cesty životem v procházku nádherným parkem zalitým sluncem.
Dopřává srdci člověka zakusit díl nekonečné radosti a klidu mateřské náruče.
A hlavně už nikdy nepochybujeme o tom, co je a co není důležité.
Vědomí toho, co nás přesahuje, plní náš život volným dechem, aktivní pokorou a zpomaluje ručičky na hodinách našeho života.

Vše je plynulejší. Klidné a zároveň mocné a dynamické.

Vše je totiž v pořádku.Komentáře k článku Mystéria života - JÁ, SMRT, BŮHRevoluční výživa