Naše Služby

Kurz MOKO

Datum vložení článku: 31.08.2012

80% lidí v Evropě nezná svůj osobní důvod k tomu, proč dělají právě to, co dělají. Téměř 70% z nich potvrzuje, že pro své chování často nezná důvod. Mají pocit, že práci, vztahy a často i své záliby si nezvolili oni sami, ale prostě „tak nějak k nim došli“. Na otázku, kde cítí své poslání, které by je bavilo a které chtějí dělat, většina nedokáže odpovědět ani po usilovném přemýšlení. Absence vědomí „CO chci dělat“, „jaké je mé poslání“, nebo „čím chci být“, vede ke snížení zájmu o svůj vlastní život – k jakési vnitřní apatii a to pak chronické nespokojenosti. Mnoho lidí pak hledá útěchu v různých naukách, sportu, filozofii, náboženství, nebo práci v tom lepším případě. Výsledkem tohoto neutěšeného stavu západní části populace je do značné míry výchova, která směrovala lidské vědomí mimo oblast sebepoznávání.IDC - Individuální dream coaching

Datum vložení článku: 31.08.2012

Plamenak Individual dream coaching – IDC
Tato služba je určena především pro uživatele vlastního vědomí.
Tedy pro ty, kteří věří, že svůj život mají žít podle sebe.
Jen někdy neví, jak a také kam se vydat.
Nebo na to na chvíli zapomněli.
Statisticky většina lidí nezná svůj cíl – své poslání.
Nikdo totiž po nás v životě nechtěl, abychom se něčím takovým zabývali.
Naopak jsme se měli soustředit na výkon, vzdělání, orientaci v systému a schopnost obstát v konkurenci.
Tento mechanismus způsobil, že neustále směřujeme svou pozornost na vnější okolnosti. Prakticky co nejdále od vlastního zdroje inspirace – našeho ducha. Stále se poměřujeme a vše hodnotíme z hlediska světských parametrů.

Revoluční výživa