Sny - podstata lidské bytosti

pampeliška Jedním z největších „hříchů“ jedince a celé naší společnosti je to, že si nejde za svými sny.
A tím, že se jich zřekneme, podrazíme židli, na níž balancujeme s oprátkou na krku základnímu principu lidského života.
Staneme se pouhými nástroji k uspokojování potřeb.
Staneme se učiteli vnitřního nenaplnění.
A naučíme to vlastní děti.
Začneme fungovat poloautomaticky – bezvědomě.
K tomuto mechanismu dospíváme a pak se divíme, že naše děti nejsou šťastné – stejně jako my.

Protože nás ani nenapadne, že cosi zásadního v našem životě chybí – vlastní sny.
Mnohdy zcela zapomeneme nebo si nepřipustíme, že bychom nějaké mohli vůbec mít.

Stanou se z nás oběti.

odvahaOběti nedostatku odvahy. Vlastní odvahy.
Odvahy vystoupit z davu.
Odvahy říct – to jsem já!
Odvahy říct ANO, to chci a NE, to není má volba.
Odvahy vnímat sebe jako hlubokou lidskou bytost s konkrétním posláním.
Odvahy zřeknout se všeho, co nepotřebujeme.
Jsme oběti nedostatku odvahy nalézt v sobě odpověď na otázku – kdo jsem?!
A někdy jsme už tak daleko, že si ani tuto otázku nemáme odvahu položit.
Toto je nejrozšířenější nemoc naší společnosti.
Je to virus, který napadl člověka po člověku a den za dnem užírá nejdůležitější část lidské energie – naše sny.

Nebraňme jim v naplnění - je to naše přirozená součást, rodíme se nimi a spějeme k nim.
Začněme je vnímat, otevřme se jim - nechme je vstoupit do každodenní reality.
Dovolme jim prostoupit vlastní život radostí a energií tryskající z hloubi naši bytosti - z naší vlastní podstaty.
Jen tak uzdravíme sebe - uzdravíme svět.Komentáře k článku Sny - podstata lidské bytostiRevoluční výživa