Nechat vstoupit

Nechat vstoupit.
Většina obyvatel západní civilizace a za poslední tři generace, zdá se, že i velká část východní polokoule – především ta průmyslová, vyznává filozofii úsilí.
Ta spočívá v principu chování, kdy lidská pozornost směřuje směrem k dosažení cíle a přání.
Lopotíme se a téměř polovinu života spočíváme ve stavu vědomí, kdy se zabýváme tím, co chceme…
Někdy se nám úsilím daří uspokojit nebo uspokojovat potřeby.
S čím ale budeme mít vždy problém je za použití úsilí dospět k podstatě svým tužeb a snů.
Ne, že by za snahou nespočívaly ušlechtilé motivy – vždyť, co lze vytknout touze po bohatství, štěstí, lásce, zdraví, míru?
Nic…vůbec nic.
Jenže dospět úsilím ke klidu mysli, štěstí, vyrovnanosti, skutečné plné lásce nebo zářícímu zdraví prostě možné není.
Ne, že bychom se o to neměli snažit…
Na cestu za životními prosbami se vydat musíme – jinak porušujeme účel vlastního života, ale v určitém momentu našeho snažení je nutné se zastavit.
Zastavit se, rozhlédnout se, zkontrolovat cíl cesty, prohlédnout si okolí cesty, kterou kráčíme a uvědomit si, zdali je to skutečně ten směr, jímž toužíme kráčet.
Na této zastávce se v klidu mysli, když se na chvíli staneme vlastními pozorovateli, zrodí prostor pro to skutečné, k čemu je naše srdce určené.
Tento prostor jsme totiž doposud v naší mysli vytěsňovali úsilím.
A toto úsilí nás značně vysílilo.
Tento prostor v nás je vstupní branou pro vše, co je v životě podstatné.
A TOUTO BRANOU MŮŽEME NECHAT VSTOUPIT DAR ŽIVOTA do našeho srdce. Předtím, než se zase vydáme na cestu, se může totiž stát malý zázrak…
Tím je dar uvědomění, že úsilí je v pořádku jen tehdy, když slouží k tomu, abychom naplnili sny a tužby pramenící z hloubi naší podstaty.

K tomuto daru nedojdeme pomocí úsilí.
Nejde ho dosáhnout.
Nelze o něj usilovat.
Je to milost, kterou můžeme přijmout.
Nechat ji vstoupit.
A v ten okamžik, kdy se otevřeme tomuto milosrdenství, se promění naše úsilí v radost a vytetuje do naší duše smysl vlastní existence.Komentáře k článku Nechat vstoupitRevoluční výživa