Sjednocení

les - jednota Jedním ze základních motivů člověka je potřeba sjednocení.
Ať už aplikujeme tuto potřebu jakkoliv – sexem, náboženskou příslušností, filozofií, budováním osobních vztahů, vždy takové chování pramení z touhy po jednotě.
Tato touha má různou kvalitu podle toho v jakých podmínkách se nacházíme a jak ji dokážeme uchopit a realizovat.
Vlivem přílišné racionalizace našeho vědomí tak nesprávně definujeme tuto potřebu. Následně i používáme prostředky, o kterých se domníváme, že pomocí nich dojdeme realizace této prazákladní niterné potřeby. Vlastně i samotná definice potřeby sjednocení vychází z předpokladu, že naše racio nás vede tím správným směrem. Jenže celistvé pochopení – prožití jednoty nikdy nedosáhneme z racionální roviny bytí.

Je-li nepochopen motiv, zůstává chybný i cíl cesty.

Existuje mnoho prostředků, které nám na mžik oka dovolí pocítit onen záchvěv dechu veškerenstva.

Jedním z takových prostředků je Láska.
Láska je slovem našeho ducha – její ryzí stav, kdy se každá naše buňka tetelí něhou a my prožíváme pocit blaženého štěstí a splynutí se vším, co nás obklopuje, je stav, ke kterému nevede cesta dlážděná našim úsilím.

Nemůžeme si ho koupit.

Jakkoliv dokonalý partner nám ho nedokáže dát.

Vydáme-li se ho hledat, nenajdeme ho ani na kraji světa.

Nepřinese nám ho morální způsob života, askeze ani hédonismus.

Rozhodneme-li se jej hledat a skutečně nalézt, stačí vnímat hlas svého vlastní srdce.
Srdce člověka.
Nehodnotit.
Uvolnit svou mysl ze sevření rozumu.

Dovolit své vlastní podstatě, aby prostřednictvím našich rtů usmála se na svět.
Pustit z rukou to těžké břímě, které s každým postojem a představou o tom, jaký by měl svět být, nabývá na váze a zaměstnává paže našich srdcí, jejichž přirozeností je objímat a dotýkat se…
Utěšit, přijmout a nechat spočinout v náručí ty, jejichž paže unavené jsou…
Pak se stáváme součástí jednotného pulsu života, který oživuje lidská srdce a nechává zažít klid lidské mysli…v tomto stavu spočinout být a milovat…
Víc než tohoto, člověk není schopen

Je-li svým srdcem, stává se a zůstává vším, co existuje.

Komentáře k článku SjednoceníRevoluční výživa