Trend pozitivního myšlení

Posledních několik desetiletí se objevil trend pozitivního myšlení jakási masová propagace nového softwaru pro uživatele počítače jménem mysl…
Nejvíce se uchytil u lidí, kteří jsou nemocní nebo trpí jinými neduhy…
Drtivá většina z nich začala používat mantry a afirmace typu: „ jsem zdráv“, „cítím se skvěle!“,“mé tělo je silnější a zdravější každým dnem…“
Mnoho autorů, lídrů, guruů, mentorů, rétorů často bez jakékoliv prožité zkušenosti si po absolvování nějakého kurzu do žil vpíchli omamnou látku, která vyvolává spasitelsko-mesiašský syndrom.
Ten pak životy takto zfetovaných obrátil naruby…
Ne že by na změnách mělo být něco zlého, ale bylo by zřejmě lepší, kdyby měly konkrétní hodnotu.
Protože čistě statisticky tento boom „pozitivního myšlení“ vizualizací měl jedinou výslednici:
Ještě větší prohloubení nedůvěry v sebe sama a své vlastní schopnosti lidí tyto metody aplikující.
Kýžené výsledky v podobě zářícího štěstí, zdraví, touženého bohatství, vysněných partnerů nepřicházejí a nepřicházejí…pak vidíme lidi, kteří jsou chronicky nemocní a opakují si „jsem zdravý a plný síly“, další, kteří pobírají státní podporu slyšíme šeptat: „bohatství na mě čeká na každém kroku“, a ti kteří trpí syndromem osamocení vidíme, jak se rádoby světácky usmívají na každý potenciální protějšek, který by měl být tím koho „si přitáhnou“ a dosáhnout tak harmonického vztahu.
U všech takto se projevujících vidíme zvláštní blahosklonnost a velmi často prudký pokles racionality.
Postupem času pozorujeme vyšší urputnost – lidé si více vizualizují, vysílají do vesmíru, koncentrují se na vše možné i nemožné a očekávají zázraky.
Dalo by se říci: „aspoň něco se sebou chtějí dělat!“
Ale nebezpečí tkví v tom, že postupně tento stav graduje do takové míry, že jinak celkem dobře fungující autosugestivní techniky vytvoří zcela pokřivený obraz reality a pak vnitřně vytvořený dojem získává vládu nad objektivně pozorovatelnými jevy. V lidských myslích pak rostou utkvělé fikce, jejichž původ tkví v nespokojenosti se sebou samým. Lidé pak za vším, co se přihodí, vidí vyšší smysl a hledají duchovní příčiny a svému okolí vysvětlují svůj stav „duchovní“ kauzalitou..
A tak je tento nový software lidských myslí vybaven i replikačními schopnostmi…
Čistě statisticky, subjektivně i vnějším okem pozorováno, nejsou tito lidé šťastnější, zdravější, bohatší a ani nežijí spokojený partnerský život…
Proč?
Protože takovéto „pozitivní násilí“ vede pouze k zasouvání nových „programů“, aniž by došlo k vymazání těch stávajících. Operační systém pak nejen, že je přehlcený, ale dochází v něm i ke konfliktům mezi nově vkládaným novým a starší verzi „softwaru“.
Také tyto nové softwary ignorují kapacity a individuální potřeby „počítačů“, do nichž si jejich tvůrci kladou za cíl se implementovat.
Namísto obrovské propagace nového softwaru by měli jeho autoři klást vyšší důraz na „upgrade počítačů“ a to zůstává i předřazeným cílem každého uživatelů počítače – lidské mysli.
Proto „software“ spiritualita-úspěchu je koncipován pro jednotlivé uživatele individuálně a nejen, že plně respektuje nastavení a kapacitu „počítačů“, ale je právě pro konkrétní uživatele strukturován.
Soustředí se na plné rozvíjení schopností(permanentní upgrade), které pak jednoduše a bez vedlejších účinků zajišťují plynulou realizaci skutečných osobních přání. K tomu používá software, který nejen, že má okamžité a evidentní účinky, ale hlavně umožňuje velmi efektivním způsobem zvýšení výkonnosti vašeho osobního počítače – vaší mysli.
I když zvýšení výkonu není primárním cílem, je výsledkem synchronizace a vyčištění jednotlivých částí vašeho komputeru a nese sebou okamžitý efekt v podobě zvýšeného energetického potenciálu, nižší spotřeby energie a rozšíření možností.
Komentáře k článku Trend pozitivního myšleníRevoluční výživa