Úspěch

rybník
Pojem „úspěch“ obvykle definujeme jako dosažení potřeb a cílů – hmotných či nehmotných. Neúspěch naproti tomu v naší řeči znamená přesný opak – tedy nedostatek. Tomuto tvrzení je však třeba něco vytknout, protože pozorováno z druhé strany úspěch automaticky neznamená dostatek a pocit štěstí a naproti tomu neúspěch pocit nedostatku či neštěstí.
V principu obecné terminologie úspěchu je tedy velká trhlina a samotný obsah tohoto pojmu nenaplňuje podstatu sebe sama nebo přesněji smysl, který mu lidé dali. Bystrému pozorovateli také neunikne fakt, že na úspěšnost činnosti pohlížíme jinak před a pak po jejím samotném završení.

V naší představivosti probíhají totiž dvě velké lži, kdy zaměňujeme příčinu za následek.

První je tehdy, když se ztotožňujeme s obecnými představami a ty pak považujeme za své. Stanovíme si obraz cíle, kterého chceme dosáhnout a automaticky k němu přiřazujeme i emocionální hodnotu. Ta však neodpovídá prožívané skutečnosti po završení cíle. Je to stejné, jako když máme atypickou postavu a máme se cítit dobře v konfekčních šatech. Nepadnou nám, neladí, ale my přesto po nich toužíme, protože si neuvědomujeme, že existují šaty, které budou přesně nám na míru.

Druhá situace nastává tehdy, když máme nespecifickou touhu, ke které přiřadíme konkrétní představu. Naše emoce, které tuto touhu vyvolávají, jsou ale odpovědí na vnější impulsy, se kterými jsme přišli do styku. Často jsou velmi reaktivní a těkavé, nicméně když mají dostatečně silnou energii, dokážou nás v touze po něčem udržovat po dlouhou dobu. Naše touha pak v nás vytvoří takové obrazy cílů, které považujeme za nejbližší nám samým. Takže v případě, že máme nízké sebevědomí a naše emoce jako odpověď na vnější popudy je tak silná, že vytvoří obraz kýžené reality, ve které se cítíme silní, zprostředkuje to např. novým Audi A8.
Silný motor a atraktivní vzhled a ani interakce s přitažlivým protějškem v nás však nenavýší naši sebedůvěru.

Ano, malujeme obrázky našich snů a na nástěnku našeho života je přibodáváme připínáčkem nazývaným emoce a pak už jen podle pravidla, že s jídlem roste chuť, živíme touhu po jejich naplnění.
V prvním případě se necítíme dobře proto, že to, co jsme si i do puntíku přesně splnili, neodpovídá naší skutečné touze. V případě druhém jsme si k naší touze přiřadili jiný obraz představy, než která nás reálně uspokojí a naplní.

Podbízí se otázka, zda by nebylo vhodnější redefinovat tento pojem na uspokojení převzatých cílů beze smyslu a špatně definovaných přání.
Pojem úspěch v jeho samotné podstatě je životní proces, který není jen doménou lidstva.
Všechny životní děje ve vesmíru, tedy i na naší Zemi prakticky fungují na principu zachování úspěchu. Úspěch je proces, který v sobě obsahuje veškeré dění, je všudy-přítomný a zachovává naprostou harmonii všech vzájemně souvisejících dějů. Jejich vzájemná propojenost je však velmi složitá a není nutné ji zde detailně popisovat.
Logikou lidského úspěchu by mělo být dosažení co NEJKVALITNĚJŠÍCH PROŽITKŮ V CO NEJVYŠŠÍ KVANTITĚ prožitých let. Je zde tedy poplatná přímá úměrnost mezi kvalitou a kvantitou. Úspěch v lidské rovině obsahuje nejen naplnění našich skutečných tužeb a přání, ale jejich plné poznání a vědomé prožití radosti nejen z jejich dovršení, ale i ze samotného procesu uskutečňování.Komentáře k článku ÚspěchRevoluční výživa